Ekologija

Inovativni v spoštovanju narave in varčevanju energije
Skupina Ravelli je vedno delovala premišljeno in aktivno pri varovanju okolja v skladu z iskanjem ravnovesja ekosistema s proizvodnjo izdelkov.  Izdelkov, ki bi kar najbolje uskladili zahteve po gospodarskem ravoju z varovanjem okolja.
Dejanja Ravellija so v skladu s širšim globalnim trendom in individulanim ponovnim odkritjem razvoja ekoloških artiklov, da bi tako zagotovili trajnostni razvoj, namenjen ohranjanju sveta v katerem živimo.